content top

Fuktmätning för krypgrund och vind

Idag är det vanligare att ha mögel på vinden än i källaren eller krypgrunden. Upp till 75 % av dessa så kallade ”kallutrymmen” ligger idag i riskzonen för att utveckla både mögel och elaka lukter. Därför är det viktigt att du som husägare utför en fuktmätning i dessa områden med jämna mellanrum, så du kan ha koll på om det finns en risk för problem. Det är också viktigt att kontrollera området med hjälp av syn och lukt.

Mögel i krypgrund

Fukt och vitmögel i krypgrund

Fukt och vitmögel i krypgrunden

Idag är det vanligt att hus och villor är byggda med en krypgrund som hjälper huset att skapa varmare golv. Men till skillnad från den tidigare torpargrunden har krypgrunden oftast en bättre isolering i blindbotten som inte tillåter husets värme  att nå utrymmet under huset. Krypgrunden är ventilerad året runt och kan bli mycket kall under vintern. Under sommaren håller krypgrunden också en ganska låg temperatur, men varm sommarluft letar sig in.

När den varma sommarluften letar sig in i krypgrunden och kyls ner kan den relativa luftfuktigheten öka, eftersom varm luft kan hålla mer fukt än kall luft. Under sommaren kan du därför uppmäta en luftfuktighet (RF) på ca 80-100 % i vissa krypgrunder. Tillsammans med andra förutsättningar som rätt temperatur, är detta en perfekt miljö för att få en tillväxt av mögel, hussvamp och röta.

Fuktmätning i krypgrund

Det kan vara svårt att ta sig in i krypgrunden, så därför är en sladdlös hygrometer (fuktmätare) att rekommendera. Den kan du lämna kvar i krypgrunden. En sladdlös hygrometer gör också att du har friheten att placera dina sändare, där de ger de mest korrekta värdena.

Placera dina sändare:

  • Så de har en bra överblick över hela krypgrundens klimat.
  • Hängandes 5 – 10 cm från blindbotten och 1 m från grundmuren.
  • (Om du har en avfuktare) Vid avfuktarens insug, inte vid dess utblås då värmen kan ge en felaktig mätning.
  • Där risken är störst – i norr eller om du har en bergklack som går in i grunden.
  • Testa med en fuktkvotsmätare var risken är stor och placera hygrometern där.

Placera inte dina sändare:

  • Nära grundmuren där det kan finnas fuktgenomsläpp.
  • Nära marken där det är kallare än resten av utrymmet och det oftast finns en risk.

Åtgärder för fuktskador i krypgrund

Om du är osäker på din krypgrunds luftfuktighet finns det förebyggande åtgärder du kan utföra som att:

  • Ta bort all jord och rabatter kring din krypgrund. Ersätt dem hellre med dränerande material.
  • Kontrollera fuktkvoten i syllar och regler. Fukt finns inte bara i luften. Använd då en fuktkvotsmätare.
  • Rensa bort allt skräp som ligger i din krypgrund. Det är välkomnande boningar för mögel.

Nära marken är luftfuktigheten ofta riskabelt hög och det är därför viktigt att rensa undan organiskt material, som löv och byggnadsmaterial, där mögel kan få näring. Marken bör dessutom täckas med krypgrundsisolering eller dylikt, eftersom fukt även tränger upp ur marken.

Mögel i vindutrymmen

Vitmögel på vind

Vitmögel på vind

Mögel uppstår på vinden när varm luft från huset stiger, kyls, höjer luftfuktigheten och kondenserar. Därför har vindutrymmen till skillnad från krypgrunden störst problem med mögel och röta under vinterhalvåret. Men vid lågtryck kan luftfuktigheten på din vind bli hög även om sommaren.

Fuktmätning för vindsutrymmen

Även i din vind bör du använda en trådlös hygrometer, för att mäta din vinds luftfuktighet. Placera även denna så den har en bra översikt av klimatet. Om du sedan ser att mätaren indikerar en hög luftfuktighet är det dags att vidta starkare åtgärder.

Åtgärder för fuktskador på vinden

Se till att vindsbjälklaget är tillräckligt täckt för att begränsa den varma lufttillförseln till vinden. Om detta inte är möjligt eller om du vill vara extra säker kan du installera en avfuktare.