content top

Hygrometer – en fuktmätare

En hygrometer används idag för att avgöra procenten av luftfuktighet i ditt hus, fastighet eller arbetsplats. I denna artikel fokuserar vi på de hygrometrar som används i privata hem.

Vad är en hygrometer

Trådlös hygrometer

Trådlös hygrometer

En hygrometer består i de flesta fall av en huvudenhet med en display samt en eller flera sändare, som du placerar ut där du vet eller har en misstanke om för fuktig eller torr luft. Sändarna skickar sedan sina värden till huvudenheten där du kan läsa av dem. Du kan idag välja mellan en hygrometer med eller utan sladd till sina sändare. Fördelen med sladdlös är att du kan ha fler än en sändare och kan placera både dem och huvudenheten på de platser du vill.

Det är också viktigt att ha i åtanke att många hygrometrar har en stor felmarginal. Det är inte ovanligt att de visar ca 15 % fel.

Förebygg mögel med en hygrometer

Att investera i en hygrometer är en god idé, då för mycket fukt kan få mögel att växa. Detta kan leda till bland annat huvudvärk, astma, allergi och nedsatt immunförsvar, men även dyra reparationskostnader för väggar, golv och tak. För lite fukt i luften kan istället leda till andningssvårigheter för de inneboende.

Idag finns det två hygrometrar för privat bruk, en digital hygrometer och en mekanisk. En digital hygrometer är, trots sitt högre pris, att föredra då den är mer pålitlig i sina mätningar. Det är dock viktigt att att inte lita alltför mycket på hygrometerns avläsningar, då mycket kan påverka resultatet. För att vara säker är det bäst att beställa en fuktmätning med professionell bedömning som till exempel Fuktkollen.

Att placera ut en hygrometer

Du placerar ut hygrometerns sändare i rum och utrymmen där du misstänker att luftfuktigheten är olämplig. Tips på ytor är vindsvåningar, krypgrunder och vinden, då temperaturskillnader under sommar- och vinterhalvåret kan skapa högre luftfuktighet och i värsta fall mögel. Men du bör även mäta fukthalten  i de rum i huset där familjemedlemmar oftast samlas.

När dosan är placerad ska den helst stå på plats en längre period i och med att luftfuktigheten kan variera från dag till dag, eller till och med timme till timme. Men oavsett var du placerar din hygrometer är det fortfarande mycket viktigt att du kalibrerar den rätt.

Att kalibrera din hygrometer

Kalibrerar din hygrometer gör du enklast genom att lägga den mätutrustning du vill kalibrera i en plastburk tillsammans med salt av teknisk kvalitet och destillerat vatten. Olika typer av salt har en specifik förmåga att binda fukt och på så vis skapar du ett givet klimat. Burken själv måste vara 100 % tättslutande mot luften utanför och gärna ha ett genomskinligt lock för lättare avläsning.

Saltlösningen får under inga omständigheter nudda hygrometerns givare, då den inte tål salt. Under testets 36 timmar får hygrometerns givare ligga på ett distansnät som skyddar givaren från saltet. Det är dock viktigt att denna distans inte påverkar klimatet i burken.

Om du ska kalibrera för hög luftfuktighet täcker du mätinstrumentet med ca 4 cm av saltlösningen, för låg luftfuktighet räcker ett 1,5 cm lager. Plastburken får även gärna vara så liten som möjligt. Enligt standard rekommenderas maximalt 25cm³ testutrymme per varje cm² som används.

Temperaturen måste under hela testet vara den samma. Vilken kalibrerings-RF du får beror på vilket salt du använder och vad den aktuella temperaturen är.

Kalibreringen måste vara mycket exakt, därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av en fackkunnig vid mätning av fukt.