content top

Fuktmätning vid flytt

När du ska köpa ett nytt hus, är det viktigt att fundera över fukt. Att mäta fukten i ett hus är ett enkelt sätt att avgöra om det finns en risk för mögel. Det är viktigt att komma ihåg att alla hus har mindre vinklar och vrår där det oftast finns en högre fuktighet än i resten av huset. Vanligen väljer man att låta en professionell besiktningsman ta hand om besiktningen, då det är svårt att upptäcka allt själv och besiktningsmannen då även har ett stort ansvar om något inte upptäcks.

Röta i bjälke

Röta i bjälklag på grund av en långtgående fuktskada

Vad gör jag om det finns fukt?

Om fukt hittas under besiktningen kan du tänka till lite extra. Finns fukt, kan det även finnas mögel. I besiktningsprotokollet kallas detta mikrobiell påväxt (inkluderar även andra liknande mikroorganismer som röta, blånadssvamp och jordbakterier). Detta betyder, förutom möjliga framtida hälsoproblem för dig, att huset är skadat och kan behöva dyra reparationer. Detta är något ni kan förhandla om. Du kanske kan få ner priset på huset, eller så måste säljaren åtgärda problemet innan köpet går igenom. Du kan naturligtvis även välja att avstå från att köpa huset.

Fuktkvotsmätning för en punktinsats

Mätning av luftfuktighet kräver en längre period, för att du ska få säkra resultat. När man säljer och köper hus, finns det inte alltid tid för långa mätningar och då kan en fuktkvotsmätning (mätning av fukt i material) ge en god uppfattning. Fuktkvoten i material anpassar sig efter luftfuktigheten, men det går mycket långsammare. Därför säger fuktkvoten mer om hur fuktnivåerna brukar se ut i ett utrymme.

Tänk också på att vinden drabbas av fuktproblem under vinterhalvåret och krypgrunden under sommarhalvåret. Beroende på när ni flyttar kan alltså ett utrymme framstå som välmående, för att sedan få problem i fel säsong. Glöm därför inte bort att kontrollera utrymmena även efter flytten.

Mät fukten när ni bott in er

En flytt innebär att fuktpåfrestningarna på huset kan förändras. Om ett äldre par sålde huset och en familj med flera tonåringar flyttar in, kan vanorna i huset ändras drastiskt. Det äldre paret kanske duschade en gång i veckan, medan tonåringarna står en halvtimme var i duschen varje dag. Eller om en småbarnsfamilj flyttar in som kör flera tvättmaskiner varje dag, som sedan hängs på tork i huset.

Utandningsluften är också en stor källa till fukt. Varje person som bor i huset bidrar med minst ett kilo fukt i utandningsluften varje dygn. Detta kan också vara en orsak till att fuktproblem uppstår, när en större familj flyttar in i ett hus, eller om familjen har andra vanor och tillbringar mer tid i hemmet.

Det är dessutom vanligt att man gör ingrepp i huset i samband med att man flyttar in. Man kanske byter kök, byter till fönster med mer isolering eller byter uppvärmning. På olika sätt kan man påverka uppvärmningen, isoleringen och ventilationen, vilket kan leda till att ett hus som var i balans fuktmässigt, nu tappar sin balans och problem uppstår.

Och glöm inte att kontrollera vind och krypgrund särskilt under de perioder då de vanligast får problem!