content top

Mäta fukt i betong

Att mäta fukt i betong är inte det lättaste man kan göra, då det är svårt att få riktiga uppgifter.

Relativ fuktighet och fuktkvot

Det vanligaste är att man mäter relativ luftfuktighet i luften för att ta reda på den omkringliggande fukten. Fuktkvot å andra sidan, det mäter man i material, men i betong mäter man faktiskt relativ fuktighet och inte fuktkvoten. Detta för att en fuktkvotsmätning ger olika utslag beroende på vilket innehåll betongen har, och fungerar därför inte så bra. Den relativa luftfuktigheten mäter man i betongen porsystem för att få reda på om det finns fukt eller ej.

Fuktindikator

För att mäta fukt i betong kan man använda sig av en fuktindikator som också kan användas i badrum. Dessa sätter man fast i väggen och så mäter de 30-40 mm in i väggen, dock så påverkas resultatet av allt som finns i väggen som till exempel ledningar. Som namnet antyder är resultatet en indikation på hur mycket fukt som finns och inte det exakta resultatet.

Två nackdelar med en fuktindikator är att det är svårt för en lekman att läsa ut resultatet från en fuktindikator och att den är väldigt dyr. Att köpa en fuktindikator och mäta själv hemma är nästan lika dyrt som att ta hem en expert som mäter och analyserar resultaten åt dig.

Två andra metoder

Det finns två andra metoder för att mäta fukt i betong, men de båda innebär att man till en viss del måste förstöra materialet. Den första är att man tar prover i betongen som sedan undersöks i ett labb, och genom denna metod får du det mest pålitliga resultatet.

Den mest klassiska metoden är att borra hål i din betong för att sedan mäta luftfuktigheten i hålen. Denna mätning är dock avancerad och bör utföras av en expert och inte av en lekman.