content top

Att mäta fukt

Besvär som astma, allergi, trötthet, huvudvärk, hudirritationer och även nedsatt immunförsvar har länge kopplats ihop med mögel i bostaden. För att undersöka om din bostad har mögel mäter du ditt hus luftfuktighet, eftersom mögel endast växer vid hög luftfuktighet. För att mäta fukt i din bostad använder du en fuktmätare.

Två sätt att mäta fukt

Man kan mäta fukt på två olika sätt. Antingen mäter man luftfuktigheten (relativ luftfuktighet RF) eller så mäter man fuktkvoten i material.

Luftfuktighet bör mätas under en längre period, men ger pålitliga uppgifter om fuktsituationen i ditt hus.

Fuktkvotsmätning kan å andra sidan ge relativt bra uppgifter, om man bara kan mäta fukten vid ett enstaka tillfälle, eftersom fukt i material inte förändras lika snabbt som luftfuktigheten. Det bästa är dock om man har en mätning som fokuserar på de avgörande parametrarna temperatur, luftfuktighet och tid, vilket innebär en mer avancerad mätning av luftfuktigheten.

Hur fungerar en fuktmätning i bostad

Det finns olika sätt att mäta den relativa luftfuktigheten. Det smidigaste är att beställa en tjänst som Fuktkollen, där du får hem en mätare, som du placerar i området. Efter minst sex veckor skickar du tillbaka mätaren och får sedan tillbaka en bedömning om fuktsituationen från ett professionellt laboratorium.

Om du vill mäta den relativa luftfuktigheten (RF) själv i din bostad eller fastighet behöver du en hygrometer. Detta är en luftfuktighetsmätare och finns i många olika varianter. En trådlös hygrometer rekommenderas oftast, då den kan ha så många som tre sändare ute i huset. Sändarna mäter sedan den relativa luftfuktigheten och sänder dess värden upp till din huvudenhet som du kan placera på en valfri plats i huset eller fastigheten.

Med hjälp av flera sändare kan du hålla koll på nuvarande problemområden men även framtida.  Att äga en hygrometer är en bra säkerhet för dig som husägare, specifikt dig som har vind eller krypgrund med varierande temperaturer. Vissa varianter av hygrometern erbjuder även en larmfunktion för problemområden, där du kan låta hygrometern larma om luftfuktigheten stiger för högt. En hygrometer med larm kan rädda dig från dyra reparationskostnader för fuktskador, men även olika åkommor som du kan leva utan. En hygrometer måste kalibreras innan användning.

Att tänka på när du mäter luftfuktighet

 När du själv mäter den relativa luftfuktigheten i ditt hus eller fastighet bör du tänka på följande:

  • Välj inte den billigaste hygrometern. De kan visa en så pass stor felmarginal som +- 15 % som kan få dyrbara konsekvenser.
    Det är också vanligt att de billiga versionerna tappar sändning ,om de är trådlösa.
  • En hygrometer med kvalité ska endast ha en felmarginal på + – 3%
  • Välj en sladdlös hygrometer. Då kan du mäta fler områden samtidigt, lämna sändarna på plats och ställa din huvudenhet, där du vill.
  • Om du redan har mögel, ta in en professionell mögelsanerare.
  • Ett tryggt alternativ med professionell bedömning är tjänster som Fuktkollen, där du placerar deras dosa och får en riskbedömning och en rekommendation baserat på ett laboratoriums avläsning.

Fuktmätning i betong är det enda solida materialet som mäts i relativ fuktighet, då fuktkvoten annars varierar beroende på hur mycket ballast (sten) som betongen innehåller.

Fuktkvot i byggnadsmaterial

Det är också viktigt att mäta fukt i reglar, syll och råspont. Om du endast mäter den relativa luftfuktigheten med en hygrometer, får du inte en fullständiga fuktmätning.  Du måste här göra en fuktmätning av själva virket. Här behövs istället för en fuktkvotsmätare, en så kallas insticksmätare.

Byggnadsmaterial drar åt sig fukt och strävar därefter att hålla samma fuktnivå som luften omkring. Därför är en fuktmätning i virket viktigt,  för att undersöka om det under tidigare perioder varit utsatt för högre luftfuktighet.

Fuktkvotsmätaren kan också användas till att finjustera en installerad avfuktare, för att skapa en så energisnål användning som möjligt. Syftet är då att mäta de mest utsatta delarna av arbetsplatsen och byggnadsdetaljer med målet att hålla den fuktkvoten under 17. Att hålla en lägre fuktkvot än så är inte nödvändigt.

Tryckimpregnerat eller sanerat virke ger felaktiga värden med en fuktkvotsmätare. Om man endast har dessa typer av virke i utrymmet man vill mäta kan man sätta upp en obehandlad träbit, som man sedan kan använda som riktmärke att mäta i.